Općina Lovreć, 21257 LOVREĆ

tel.: 021 72 30 01, fax.: 021 72 30 02
e-mail: opcina.lovrec@st.t-com.hr

Općinsko sjedište: LOVREĆ
Broj stanovnika: 2248
Površina : 110 km2
Nadmorska visina (Lovreć): 535 m

 

Žiro racun: HR 27 2407000-182430004

OIB:28205009024


GROBLJE U LOVREĆU
Autor Ante Bošnjak   
Ponedjeljak, 02 Ožujak 2015 21:18

groblje lovrec

3D model groblja u Lovreću

 

Uz podršku načelnika općine gospodina Ante Babića pokrenut je projekat sređivanja vlasničkih odnosa i prikupljanje sve zakonom predviđene dokumentacije za groblje u Lovreću. Groblje Lovreć se trenutačno nalazi na dijelovima 20 različitih katastarskih čestica s totalno nesređenim zemljišno-knjižnim stanjem. Konačni cilj projekta  je dovesti u općinsko vlasništvo kompletan prostor groblja te formirati jedinstvenu katastarsku česticu. U svrhu toga potrebno je napraviti arhitektonski i geodetski projekat te provesti sudski zemljišno-knjižni postupak. Tokom veljače obavljeno je inicijalno geodetsko snimanje te snimanje iz zraka. Tokom postupka obavit će se i snimanje međa okolnih katastarskih čestica na koje će biti pozvani stvarni vlasnici.
Arhitektonski projekat radi Ured ovlaštenog arhitekta Mate Tonković iz Splita, a geodetski projekat tvrtka AS-GEO d.o.o. iz Solina. Potrebno vrijeme za kompletno dovršenje projekta je od 1 do 2 godine ovisno o brzini rješavanja vlasničkih odnosa na sudu.

Isti postupak u planu je pokrenuti i za ostala groblja na području Općine Lovreć. U planu je tokom godine pokrenuti u digitalnom obliku (GIS sustav) grobni očevidnik sa svim zakonom predviđenim podacima. Uvjet za pokretanje sustava (zbog troškova) je donošenje odluke o uvođenju grobne naknade što će se raspraviti na sjednici općinskog vijeća...

 
MAČKARE, ŠTA MOGU MAČKARE!
Autor Ante Babić   
Utorak, 17 Veljača 2015 12:51

Pa da, sve što ne možemo u stvarnom životu preselimo u onaj nestvarni. Tako su naše mačkare u organiziji naših kulturnih udruga Lovreća, Studenaca i Ciste Provo za sve nadaće osudili i spalili ni krivu ni dužnu, jadnu lignju.

Veseliti se, zapjevati, zaplesati i na trenutak zaboraviti svakodnevnicu bila je prigoda u središtu Lovreća za sve one koji su bili namaškarani.

Najmlađi su dobili i prigodne nagrade za najbolju dječju masku a starijima je ostalo dovoljno vremena da upute kritike općinskim i državnim vlastima ne štedeći ih u njihovu (ne)radu.

Cijeli program vodila je Olinda Ribar Atarović novoizabrana predsjednica mačkara.

Prostora za još bolji i kavlaitetniji programa za iduću godinu ima na pretek. Za ovu godinu lignja je platila glavom. Njeni pipci nisu do kraja izgorijeli. Još ih je ostalo.

 
U ZAGREBU PREDSTAVLJEN LOVREĆKI ŽUPNI LIST
Autor Radoslav Zaradic   
Četvrtak, 29 Siječanj 2015 06:55

Picture1

 

Sinoć, 28. siječnja u 19 sati u vjeronaučnoj dvorani Župe i svetišta Majke Božje Lurdske u Zagrebu predstavljen je 6. broj župnog lista Sv. Duha Lovreć-Opanci.

List su predstavili predsjednik Društva Lovrećana u Zagrebu Ivan Bekavac Basić  i lovrećki župnik fra Dinko Bošnjak koji je ujedno i glavni urednik župnog lista.

List možete nabaviti u župnom uredu, ili na internet stranicama Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja gdje možete pronaći i pročitati zadnjih 5 brojeva:
http://www.franjevci-split.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=48

 

 

 
LOVREĆKA GRADINA-ARHEOLOŠKO BLAGO
Autor Ante Babić   
Ponedjeljak, 19 Siječanj 2015 13:30

LOVREĆ – GRADINA/BOŠNJAKOVA GRADINA

Tijekom studenog 2014. godine započelo se sa konzervacijom istočnog bedema i zidova prostorija na arheološkom lokalitetu „Gradina/Bošnjakova gradina“ na Lovreću kod Imotskog. Radovi su trajali 15 radnih dana i izvodila ih je tvrtka „G.O. Baština“ iz Podbablja u suradnji i pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Imotskom. Tijekom 2013. g. očišćeni su bedemi i zidovi prostorija te je napravljen geodetski i arhitektonski snimak postojećeg stanja bedema.

Naime, lokalitet „Gradina“ ili „Bošnjakova gradina“ u Lovreću nalazi se na 631 m nadmorske visine, sjeverno od mjesta Lovreć, iznad zaseoka Bošnjaci. Riječ je o strateškom položaju nastalom uz najvažniju komunikaciju u ovom dijelu unutrašnjosti srednje Dalmacije koja vodi od Sinjskog polja prema Imotskom. Na lokalitetu se je tijekom brončanog doba nastala prethistorijska gradina sa velikim suhozidnim bedemom od kojeg je danas ostao visoki i široki nasip najbolje vidljiv na sjevernoj i istočnoj strani uzvisine. Tijekom željeznog doba gradina je dodatno utvrđena također suhozidnim bedemom građenim od većih i grubo klesanih blokova kamena koji su danas djelomično vidljivi na sjevernoj i istočnoj strani ranijeg nasipa. U neposrednoj blizini nalazi se još nekoliko sličnih lokalitata (Šimundića gradina, Zubova gradina/Gradina iznad Čorića, Nevaljac/Nevoljac, Nikolića gradina itd.)

GRADINA NA LOVREĆU – ZRAČNI SNIMAK (Geoportal)

POGLED NA BRONČANODOBNI BEDEM-NASIP NA SJEVEROISTOČNOJ STRANI GRADINE

U srednjem vijeku na prapovijesnoj gradini je izgrađena utvrda. Utvrda zatvara izduženi prostor od oko 100 x 50 metara na južnoj padini uzvisine. Bedemi su vidljivi na svim stranama, čak i na južnoj koja završava gotovo okomitim liticama. Bedemi su ujednačene širine od 1.5 do 1.9 metara a sačuvana visina ima varira s obzirom da su najvećim dijelom zatrpani te su otkriveni samo toliko koliko je bilo dovoljno za njihovu dokumentaciju. Mjestimično su, uz vanjsko lice istočnog bedema, vidljivi i njihovi temelji.

Na vrhu utvrde, izbačena iz linije bedema ali vezana s njima, nalazi se kula kvadratnog tlocrta (oko 3.5 x 4 m) s kontraforima (ojačanjima) na sjevernom i zapadnom zidu. Zidovi kule su širine od 1 m do 1,1 m.

Ulazi u utvrdu širine oko 2 metra vidljivi su na sjevernom dijelu istočnog bedema i južnom dijelu zapadnog bedema. Neposredno uz istočni ulaz, s unutrašnje strane bedema i naslonjena na bedem, nalazi se platforma dugačka oko 5 i široka 1 m, na kojoj su bile sazidane stepenice (prve dvije su sačuvane) kojima se penjalo na vrh bedema. Sa zapadne strane se od bedema odvaja dugi bokobran koji je dodatno štitio prilaz utvrdi tijekom srednjeg vijeka.

ZAPADNI ULAZ I RAMPA SA STEPENICMA

Dio gradine je devastiran 90-ih godina probijanjem puta po njenom istočnom bedemu. Tom prilikom stradali su dijelovi bedema svih povijesnih razdoblja na ovom lokalitetu!

OČIŠĆENI DIO ISTOČNOG BEDEMA

KONZERVIRANI DIO ISTOČNOG BEDEMA

KONZERVIRANI DIO ZIDOVA PROSTORIJE

Usporedno s radovima konzervacije bedema započeto je s arheološkim istraživanjem kule na vrhu utvrde. Radove je vodila Katarina Cvitanić iz Konzervatorskog odjela u Imotskom a uz nju su kao fizički radnici bili angažirana 3 radnika iz građevinskog obrta „Baština“ iz Podbablja koji su ujedno radili i na privremenoj konzervaciji nalazišta (ugovor i račun u prilogu popratnog dopisa). Radovi su se odvijali na kat. čest. 3063 K.o. Lovreć.

Tijekom radova istražena je kula na samom vrhu utvrde, kvadratnog tlocrta (3.5 x 4 m) s kontraforima (ojačanjima) na sjevernom i zapadnom zidu. Zidovi kule su širine od 1 m do 1,1 m te sacuvani u visinu maksimalno do 1 m.

Ispod površinskog humusnog sloja nađen je sloj gareži odnosno trag gorenja-paljenja kule. Prema nalazima keramike kulu možemo okvirno datirati u 14/15. stoljeće, odnosno u vrijeme neposredno prije turske najezde. Na temelju nalaza keramike i sloja gareži-paljenja zaključujemo kako je po dolasku Turaka kula zapaljene te najvjerojatnije više nije bila u funkciji.

KULA NA VRHU UTVRDE PRIJE ISTRAŽIVANJA

KULA TIJEKOM ISTRAŽIVANJA

KULA TIJEKOM ISTRAŽIVANJA

KULA NAKON ISTRAŽIVANJA

UKRAŠENA KASNOSREDNJOVJEKOVNA KERAMIKA IZ KULE

KASNOSREDNJOVJEKOVNA KERAMIKA IZ KULE

 
RAD NA IZMJENI I DOPUNI PROSTORNOG PLANA
Autor Ante Babić   
Četvrtak, 15 Siječanj 2015 18:28

U sklopu izrade izmjene i dopune prostornog plana općine Lovreć danas su Općinu Lovreć posjetili izrađivači iz Zavoda za prostorno planiranje Splitsko-dalmatinske županije na čelu dipl.ing.arh. Nikom Mrčićem.

Djelatnici Zavoda obišli su prostor Općine Lovreć kako bi se bolje upoznali s terenom.

Tijekom razgovora naglašeno je da je naš prosotorni plan, plan stare generacije te da treba učiniti poboljšanja te kroz njega implementirati zakonske izmjene koje su nastupile a nije suklađen niti s županijskim prostornim planom.

Zato je potrebno napraviti i korekcije po zahtjevima građana na građevinskim područjima. Pravne i fizičke osobe bile su pokretač izmjena i dopuna prostornog plana.

Vrlo skoro izmjene i dopune prostornog plana biti će na javnom uvidu o čemu će građani biti na vrijeme obaviješteni.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 1 od 114

Lovreć meteo

Radio Imotski
Logirajte seSva prava pridržana 2008 - LOVREC