Općina Lovreć, 21257 LOVREĆ

tel.: 021 72 30 01, fax.: 021 72 30 02
e-mail: opcina.lovrec@st.t-com.hr

Općinsko sjedište: LOVREĆ
Broj stanovnika: 2248
Površina : 110 km2
Nadmorska visina (Lovreć): 535 m

 

Žiro racun: HR 27 2407000-182430004

OIB:28205009024


VUKOVARU I ŠKABRNJI S PIJETETOM
Autor Ante Babić   
Srijeda, 18 Studeni 2015 08:19

 

I danas nakon dvadeset i četiri godine prožima nas tuga i bol, ali i ponos i zahvalnost. Ponos na narod koji je velikosrpskom agresoru pokazao inat, hrabrost i ljubav za svoj dom. Zahvalnost svima koji su svoje živote utkali u našu slobodu.

Koliko se god trudili današnji mediji i relativizirali doprinos žrtve u javnom prostoru neće im proći. Neće im proći izjednačavanje žrtve i agresora. Neće im proći želja da narod zaboravi, da nam se povijest ponovi. Neće proći!


Kako zaboraviti plan da se uništi moj narod i moja Domovina? Kako zaboraviti stradanje, silovanje, ubijanje i genocid? Kako?

Hrvatska ne zaboravlja i to je pokazala i sinoć u svim župama diljem Hrvatske gdje su se održavale svete mise za pokojne žrtve i branitelje. U svim središtima mjesta paljene su svijeće, a svaki hrvatski dom na prozoru je imao lampaša koji opominje.

Vukovar, Škabrnja i Hrvatska živjet će kroz svoj narod- VJEČNO!

 

 
OBILJEŽENA 65. OBLJETNICA RADA ŠKOLE
Autor Ante Babić   
Ponedjeljak, 16 Studeni 2015 19:38

 

9. studenoga 2015. godine u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Lovreću proslavljena je 65. obljetnica rada Škole, 10. godišnjica osnutka Učeničke zadruge LUDRUM te „Poduzetnički dan“. Susretu su nazočili najuspješniji poduzetnici s područja Općine Lovreć Nikica Katić i Zoran Šamija, jedina poduzetnica u lovrećkoj Općini Mirjana Frankić, viša savjetnica za poduzetništvo u Agenciji za odgoj i obrazovanje Vesna Marović, diplomant Ekonomskog fakulteta u Splitu Petar Petričević, bivši i sadašnji učenici i djelatnici Škole te brojni roditelji i mještani.

Učenici – članovi UZ LUDRUM. Na početku susreta su pozdravili goste i ukratko predstavili aktivnosti i postignuća zadruge tijekom deset godina postojanja. Uvodno predavanje o poduzetništvu te o mogućnostima razvoja poduzetništva u vidu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a) održao je Petar Petričević.


Tijekom predavanja učenici su se upoznali s pojmom poduzetništva, ulaznim i izlaznim vrijednostima (input i output) te karakteristikama i načinom osnivanja OPG-a. Nakon zanimljivog predavanja nazočni su poduzetnici predstavili svoja poduzeća te su istakli prednosti i poteškoće s kojima se susreću u radu i poslovanju.


Tijekom susreta učenici i nazočni gosti su imali prigodu postavljati pitanja te su iz odgovora saznali o planiranju, realizaciji poslova, ispunjavanju obveza prema državnim institucijama, profesionalnom usmjerenju i obrazovanju za poduzetništvo, zaštiti na radu, poštovanju ekoloških principa i tradicije. Na kraju susreta nazočnima se obratila savjetnica Vesna Marović te naglasila kako je današnji susret u potpunosti ispunio svoj cilj, a to je poticanje svijesti učenika za poduzetništvo kao ključnu kompetenciju, a istovremeno kao jednu od dodatnih mogućnosti za uspješan završetak formalnog obrazovanja i za postizanje većih mogućnosti na tržištu rada.

Druženje se nastavilo zanimljivom i sadržajnom priredbom koju su pripremili učenici i učitelji - voditelji izvan nastavnih aktivnosti. Radosno ozračje proslave se nastavilo druženjem uz zakusku u prostorijama škole. 

 
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.
Autor Ante Babić   
Subota, 14 Studeni 2015 16:55

  Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine, br.87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta Općine Lovreć("Službeni vjesnik Općine Lovreć, br. 1/09, 1/10, 2/13, 1/14), općinski načelnik donio je prijedlog općinskog proračuna. Kvaliteta života u našoj Općini u mnogome ovisi od općinskog proračuna, od prihodovne strane i načina na koji se ta sredstva troše. Financijski uravnotežen dostavljamo ga na uvid. Na općinskim internetskim stranicama postavljen je prijedlog proračuna Općine Lovreć za 2016. godinu (UPRAVA LINK PRORAČUN). Svi proračunski i izvan proračunski korisnici mogu svoje prijedloge u zakonskom roku dostaviti općini Lovreć na razmatranje.

 
ODLAZAK U VUKOVAR
Autor Ante Babić   
Utorak, 10 Studeni 2015 09:00

 

Općina Lovreć  organizira odlazak u Vukovar 17. I 18.11.2015. Polazak je 17.11.2015. iz Lovreća u 8 sati, a povratak 18.11.2015.u 23 sata.

Participacija karte je 300,00 kn. U cijenu je uključen prijevoz, noćenje, večera i doručak.

Prijave se primaju do 13.11.2015. Ukoliko bude nedovoljan broj polaznika put se otkazuje.

Prijavite se možete putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript "> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na telefon 723 001.

 

 
OBJAVA NATJEČAJA
Autor Ante Babić   
Srijeda, 04 Studeni 2015 10:07

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVREĆ

UR.BROJ:2129-04-15-02/123

KL.BROJ:230/02-15-001

Lovreć,  27.10. 2015.

 

 

 

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude za izradu idejne faze tehničke dokumentacije

      građevine Dom za starije i nemoćne osobe Studenci,

                  Evidencijski broj nabave: 01/2015

 

Za potrebu izrade idejne faze tehničke dokumentacije građevine Dom za starije i nemoćne osobe Studenci, dostavljamo Vam ovaj zahtjev za dostavu ponude i projektni zadatak.

Projektant će kompletnu projektnu dokumentaciju izraditi na hrvatskom jeziku.

Cjelovitu projektnu dokumentaciju, uključivo sve pisane i crtane priloge, te dozvole sukladno Zakonu o gradnji odabrani projektant će dostaviti naručitelju najkasnije:

-           Izrada snimke stanja: 20 dana od potpisivanja ugovora

-           Izrada idejnog rješenja: 30 kalendarskih dana

-           Izrada idejnog projekta 35 dana od usvajanja idejnog rješenja

-           Ishođenje prethodnih suglasnosti i ishođenje lokacijske dozvole u

 rokovima dogovorenim s nadležnim upravnim i komunalnim tijelima.

 Dan dostave projektne dokumentacije, računa se kada je ista Zapisnički preuzeta od strane povjerenstva za preuzimanje. U rok izrade projektne dokumentacije ne računa se razdoblje koje je potrebno Naručitelju za verificiranje dostavljenog prijedloga/idejnog rješenja. 

 

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

  1. Točnu adresu ponuditelja (sjedište tvrtke, broj telefona, broj telefaxa, e-mail adresa i OIB tvrtke, odgovornu osobu tvrtke)
  2. Uvjeti i način plaćanja: u roku 30 dana od dana predaje projektne dokumentacije i zaprimanja računa.
  3. Nuđenje: ponuditi treba cjelokupni predmet nabave.
  4. Alternativne ponude nisu dopuštene.
  5. Cijena usluge za cjelokupan predmet nabave: izražena u kunama bez PDV-a. PDV se mora iskazati odvojeno.
  6. Rok pružanja usluge sukladno rokovima navedenim u pozivu ili kraći.
  7. Rok za dostavu ponuda: 10 dana od dana dostave poziva

 

 

UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:

  1. 1.Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni registar države sjedišta gospodarskog

       subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom,

            2.   Dokaz o upisu u strukovnu Komoru arhitekata za glavnog projektanta.

            3.   Dopuštenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine za rad na

      zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za glavnog projektanta i za gospodarski

      subjekt.

 

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti biti će odbačene kao nevažeće.

 

Kriterij odabira je najniža cijena.

 

Projektni zadatak se može predignuti u Općini Lovreć, Dr. Franje Tuđmana 7;21257 Lovreć.Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, naznakom predmeta nabave i naznakom ”ne otvaraj!”. Ponude se dostavljaju naručitelju na adresu: Općina Lovreć, dr. Franje Tuđmana 7, 21257 Lovreć.

 

Ponuda mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 15.11. 2015. godine do 12.00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

 

Naručitelj će u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda donijeti Odluku o odabiru, ili ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave, Odluku o poništenju.

 

 

            S poštovanjem, 

 

 

 

Općinski načelnik:

                                                                                                                 Ante Babić, univ.spec.oec.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 1 od 127

Lovreć meteo

Radio Imotski
Logirajte seSva prava pridržana 2008 - LOVREC